Lipiec na Białorusi [2020]

fragment książki (1)

fragment książki (2)

fragment książki (3)

galeria zdjęć – miejsca opisane w książce

Karol Maliszewski, POSŁOWIE

Bartosz Sadliński, RECENZJA (Gazeta Pogranicza)

Leszek Żuliński, RECENZJA (Gazeta kulturalna)

Beata Golacik, RECENZJA (Beata Golacik. Felietony)

Kacper Płusa, ROZMOWA o książce (YT)

Krzysztof Mich, Tryptyk inspirowany Lipcem na Białorusi

Bogdan Zdanowicz czyta wiersz „Wielka synagoga chóralna”

Bogdan Zdanowicz czyta wiersz „Fara Witoldowa”

Grzegorz Malecha czyta wiersz „Stare Wasiliszki”

Piotr Lorkowski o wierszach z książki (PODCAST)

Robert Kuciński, ROZMOWA o książce

Radosław Wiśniewski, RECENZJA (Odra)

Krzysztof Mich poleca: Lipiec na Białorusi

Maciej Wożniak, RECENZJA (Nowy Napis)

Piotr Lorkowski, RECENZJA (Topos)

Bartosz Suwiński, RECENZJA (eleWator)

Vladimir Okun, RECENZJA (Inostrannaja Literatura)

Księgozbiry, RECENZJA

Журнал Иностранная литература: «Июль в Беларуси»

Anna Mochalska, RECENZJA (Twórczość)

Katarzyna Chmiel, RECENZJA (kwartalnik Wyspa)

Kinga Młynarska, RECENZJA (blog dajprzeczytać)

Anna Dominiak, RECENZJA (kwartalnik Afront)

Jurek Szukalski, RECENZJA

Stanisław Górka prezentuje m.in. wiersze z„Lipca na Białorusi”

Maciej Karbowski mówi wiersz z „Lipca na Białorusi”

spotkanie autorskie – Recenzje Agi, 23 lipca 2021

spotkanie autorskie – Pogotowie Warsztatowe, 28 września 2021

Jarosław Ławski, LAUDACJA (Topos)

Janusz Taranienko, RECENZJA (Gazeta literacka Migotania)

Dariusz Szada-Borzyszkowski czyta wiersz „Iwie”

spotkanie autorskie, Sieradz, 3 grudnia 2021

spotkanie autorskie, Kalisz, 25 kwietnia 2022

spotkanie autorskie, Gorzów, 26 kwietnia 2022

spotkanie autorskie, Augustów, 22 lipca 2022

Adam Buszek, ESEJ (Postscriptum)

Katarzyna Szewczyk-Haake, RECENZJA-POLECAJKA IL 31.08.2023

Lipiec na Białorusi znalazł się wśród 5 pozycji w finale Nagrody Orfeusza!

nowa książka poetycka

Lipiec na Białorusi to liryczny zapis podróży w poszukiwaniu śladów współistnienia wielu narodów, w tym polskiego, a także tropów rodzinnych. Tłem i tematem wierszy są wątki historyczne, ale i rodzinne – ojciec autorki urodził się w 1938 r. w powiecie oszmiańskim i w 1946 r. wraz z całą rodziną został przesiedlony na ziemie zachodnie, na Białorusi do dziś żyje część rodziny.

Lipiec na Białorusi ma charakter lirycznego reportażu non-fiction, jest materialnym śladem podróży, w którym autorka ujęła także złożoną tożsamość swojej rodziny – jej losy są egzemplifikacją losów wielu Polaków przymusowo wysiedlonych ze swoich małych ojczyzn. Książka jest więc jednocześnie osobistym trenem dla świata, który zniknął bezpowrotnie wskutek II wojny światowej i późniejszej polityki ZSRR, a uniwersalizując jednostkową opowieść pokazuje, jak wielka polityka determinuje życie zwykłych ludzi, jak komplikuje poczucie tożsamości kolejnych pokoleń – zarządzając postpamięcią dzieci i wnuków wysiedlonych.

link do Zaułka Wydawniczego Pomyłka