Media

Portret niesymetryczny (recytacje)

  • Fotografia z 1982; trzej bracia przy budowie domku na działce POD (recytacja – Jurek Szukalski)

Wleń (recytacja – Jurek Szukalski)

Czego nie ma w protokole (recytacja – autorka)

Szkic topograficzny [z pamięci] (recytacja – autorka)

List Anny Frank, z datą 4 sierpnia 1944, godz. 11:00 (recytacja – Aneta Kolańczyk)

Bierzmy się w końcu za tę ciszę (motyw z Anny Kowalskiej) (recytacja – Aneta Kolańczyk)

W intencji Kobiety Niewątpliwej (recytacja – Aneta Kolańczyk)

Bierzmy się w końcu za tę ciszę (motyw z Marii Dąbrowskiej (recytacja – autorka)

Światowy Dzień Poezji (recytacja – Jurek Szukalski)

ul. Kościuszki 16 (recytacja – Jurek Szukalski)

K. wspomina  (recytacja – Jurek Szukalski)

gitara – Piotr Giernalczyk

5

Recytacja – Michel Langlet

Michel Langlet

12 wierszy przetłumaczonych na język francuski (tłum. Irena Barbier / Arena Solweig i Michel Lenglet) w wykonaniu Michela. 5 tekstów ukazało się we francuskim czasopiśmie literackim Voix d’encre (X 2008). Michel Lenglet – francuski poeta, mieszka w Valenciennes, pRecytacja – Michel Langletrzy granicy belgijskiej. Wychowany od dzieciństwa w duchu poezji klasycznej, poszedł śladami swojego dziadka, który był wielokrotnie wyróżniany nagrodą poetycką Rosatis. Poezja Michela, z początku akademicka, wyzwoliła się z formy klasycznej pod wpływem kultury polskiej, którą poeta jest zafascynowany. Wydał książkę poetycką pt. Sentiers De Reflexion (Kraków 2006).