Robert Kania, Noc amerykańska, 2021 – blurb

właśnie ów minimalizm, estetyczny i formalny, okazuje się niezwykle skutecznym narzędziem kreacji poetyckiej: to głęboko przejmujące, wielowymiarowe, wyrafinowane wiersze, które – pozornie chłodne – budzą emocje.