Lipiec na Białorusi [2020]

fragment książki (1)

fragment książki (2)

fragment książki (3)

galeria zdjęć – miejsca opisane w książce

Karol Maliszewski, POSŁOWIE

Bartosz Sadliński, RECENZJA (Gazeta Pogranicza)

Leszek Żuliński, RECENZJA (Gazeta kulturalna)

Beata Golacik, RECENZJA (Beata Golacik. Felietony)

Kacper Płusa, ROZMOWA o książce (YT)

Krzysztof Mich, Tryptyk inspirowany Lipcem na Białorusi

Bogdan Zdanowicz czyta wiersz „Wielka synagoga chóralna”

Bogdan Zdanowicz czyta wiersz „Fara Witoldowa”

Grzegorz Malecha czyta wiersz „Stare Wasiliszki”

Piotr Lorkowski o wierszach z książki (PODCAST)

Robert Kuciński, ROZMOWA o książce

Radosław Wiśniewski, RECENZJA (Odra)

Krzysztof Mich poleca: Lipiec na Białorusi

Maciej Wożniak, RECENZJA (Nowy Napis)

Piotr Lorkowski, RECENZJA (Topos)

Bartosz Suwiński, RECENZJA (eleWator)

Vladimir Okun, RECENZJA (Inostrannaja Literatura)

Księgozbiry, RECENZJA

Журнал Иностранная литература: «Июль в Беларуси»

Anna Mochalska, RECENZJA (Twórczość)

Katarzyna Chmiel, RECENZJA (kwartalnik Wyspa)

Kinga Młynarska, RECENZJA (blog dajprzeczytać)

Anna Dominiak, RECENZJA (kwartalnik Afront)

Jurek Szukalski, RECENZJA

Stanisław Górka prezentuje m.in. wiersze z„Lipca na Białorusi”

Maciej Karbowski mówi wiersz z „Lipca na Białorusi”

Lipiec na Białorusi znalazł się wśród 5 pozycji w finale Nagrody Orfeusza!

nowa książka poetycka

od stycznia 2020 do kupienia w Zaułku Wydawniczym Pomyłka

Lipiec na Białorusi to liryczny zapis podróży w poszukiwaniu śladów współistnienia wielu narodów, w tym polskiego, a także tropów rodzinnych.

Wiersze zbioru odnoszą się do historii, tradycji, religii, literatury i kultury dawnych mieszkańców dzisiejszej Białorusi. Książka jest próbą poetyckiej impresji wywiedzionej z autentycznych spotkań z ludźmi, dokumentami, artefaktami i opowieściami, odwołuje się przy tym do wielu miejsc (Grodno, Oszmiany, Mińsk, Nowogródek, Mir, Iwie, Świteź, Stare Wasiliszki), nazwisk (wśród polskich m.in. E. Orzeszkowa, A. Mickiewicz, Cz. Niemen, M. Kolbe) i faktów – od tych najstarszych jak bitwa pod Niemihą w 1067 r. przez II wojnę światową po współczesność.

Tłem i tematem wierszy są wątki historyczne, ale i rodzinne – ojciec autorki urodził się w 1938 r. w powiecie oszmiańskim i w 1946 r. wraz z całą rodziną został przesiedlony na ziemie zachodnie, na Białorusi do dziś żyje część rodziny.

Lipiec na Białorusi ma charakter lirycznego reportażu non-fiction, jest materialnym śladem podróży, w którym autorka ujęła także złożoną tożsamość swojej rodziny – jej losy są egzemplifikacją losów wielu Polaków przymusowo wysiedlonych ze swoich małych ojczyzn. Książka jest więc jednocześnie osobistym trenem dla świata, który zniknął bezpowrotnie wskutek II wojny światowej i późniejszej polityki ZSRR, a uniwersalizując jednostkową opowieść pokazuje, jak wielka polityka determinuje życie zwykłych ludzi, jak komplikuje poczucie tożsamości kolejnych pokoleń – zarządzając postpamięcią dzieci i wnuków wysiedlonych.

link do Zaułka Wydawniczego Pomyłka