Grzegorz Malecha czyta wiersz „Stare Wasiliszki”

LINK DO NAGRANIA

LIPIEC NA BIAŁORUSI

FRAGMENTY, NAGRANIA, GŁOSY O KSIĄŻCE

fragment książki (1)

fragment książki (2)

galeria zdjęć – miejsca opisane w książce

Karol Maliszewski, posłowie

Bartosz Sadliński, recenzja

Leszek Żuliński, recenzja (Gazeta kulturalna)

Beata Golacik, recenzja

Kacper Płusa, rozmowa o książce (YT)

Krzysztof Mich, Tryptyk inspirowany Lipcem na Białorusi

Bogdan Zdanowicz czyta wiersz „Wielka synagoga chóralna”

Bogdan Zdanowicz czyta wiersz „Fara Witoldowa”

Grzegorz Malecha czyta wiersz „Stare Wasiliszki”

Piotr Lorkowski o wierszach z książki (podcast)

Robert Kuciński, rozmowa o książce

Radosław Wiśniewski, recenzja (Odra)

Krzysztof Mich poleca: Lipiec na Białorusi

Maciej Wożniak, recenzja (Nowy Napis)

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.