Warszawa, 3.01.2012

Kraków, 12.02.2012

Gorzów, 19.02.2012

Prudnik, 20.04.2012

Opole, 21.04.2012

Gdańsk, 15.07.2012

Kalisz, 17.08.2012

Gorzów, 8.09.2012

Warszawa (Wandy), 6.12.2012

patrz także:

imprezy Łyżki Mleka 2012

spotkania i festiwale