Rożdżały, 18.04.2009

Kraków, 21.06.2009

Kalisz, 22.07.2009

Kraków, 3.10.2009