12 wierszy przetłumaczonych na język francuski (tłum. Irena Barbier / Arena Solweig i Michel Lenglet) w wykonaniu Michela. 5 tekstów ukazało się we francuskim czasopiśmie literackim Voix d’encre (X 2008). Michel Lenglet – francuski poeta, mieszka w Valenciennes, przy granicy belgijskiej. Wychowany od dzieciństwa w duchu poezji klasycznej, poszedł śladami swojego dziadka, który był wielokrotnie wyróżniany nagrodą poetycką Rosatis. Poezja Michela, z początku akademicka, wyzwoliła się z formy klasycznej pod wpływem kultury polskiej, którą poeta jest zafascynowany. Wydał książkę poetycką pt. Sentiers De Reflexion (Kraków 2006).

 michel