Z. Marek Piechocki, x x x (żyć w zgięciu kartki)

x x x

żyć w zgięciu kartki, gdzie słowa stają się

przezroczyste,

odcinać się od rzeczy

 

(Izabela Fietkiewicz-Paszek pierwsza strofa

wiersza Być kobietą niewątpliwą z tomiku

Portret niesymetryczny)

 

odcinać się od rzeczy

nie jest łatwo

 

Nawet poecie

 

Zagina kartkę z napisanym wierszem

słowa stają się przezroczyste

W każdym z nich widać jego linie papilarne

zawartość

I żadna tutaj giętkość języka

słowo to słowo

podane raz waży tyle ile waży

 

Nie to nie jest tak ze słowem

jak z rozlanymi temperami na kawałku brystolu

który zaginasz

Może będzie to motyl o jednakowych konturach skrzydeł

po obu stronach

 

Ale jeśli naprawdę żyjesz w zgięciu kartki

w miejscu prawdy

odleci

 

Uważnie pisz słowa

 

Będą wtedy jak nuty Mozarta

dźwięczące w przezroczystości

pełne blasku

oddalone od rzeczy nawet jeśli o rzeczach

 

Jeśli naprawdę żyjesz w zgięciu kartki

w miejscu prawdy

uda ci się

 

 

 

 

 

 

2 comments

Add yours →

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

© 2018 Alternet. Theme by Anders Norén.