Port Poetycki Chorzów (Topos)

II Kupiszewiada Poeci małych ojczyzn (Salon Literacki)

III Kupiszewiada Poeci małych ojczyzn (Salon Literacki)

Złoty Środek Poezji. Kutno 2011 (Salon Literacki)

XVII Chojnicka Noc Poetów (Salon Literacki)

Surdyk i Kukorowski w PoemaCafe, 2011 (Zeszyty Poetyckie)

Port Wrocław 2011 (Salon Literacki)