Month: Czerwiec 2014

Sonet przez szkło [w: Próby wyjścia]

fragmenty Raportu z Kanału Babinka (2)

Jakub Flinkier Dziadek Jakuba, Noe Hiler, prowadził młyn motorowy Gwiazda przy ul. Długosza 7, matka, Irena, była jedną z najbardziej…

© 2018 Alternet. Theme by Anders Norén.